Ishq mukammal kab hua hai jo aaj hoga-Share Shayari