Tum-samajhte-ho-ki-jine-ki-Share-Shayari
Tum-samajhte-ho-ki-jine-ki-talab-hai-mujhko-Share-Shayari