Tut sa gaya hai meri chahton ka wazood-Share Shayari